Kracht maal richting

Sales is de motor van de economie en ook van uw organisatie. Niemand wil dan ook dat deze motor hapert. Goede, succesvolle sales is om die reden in elke fase van economische conjunctuur van onbeschrijflijk groot belang. Het kunnen beschikken over de kwaliteiten van topsalesprofessionals is dan ook van grote waarde. Human Capital in optima forma. Investeren in de kwaliteit van sales levert in alle gevallen meer op. En dat is precies wat wij doen. 

Het vinden, binden en ontwikkelen van topsalesprofessionals is een vak dat niet alleen draait om het plaatsen van 'de beste kandidaat op de juiste plek'. 

Maar vooral ook om het doorinvesteren in dit kapitaal, om zo hun kracht blijvend de juiste richting te geven. Ook ver na aanvang van een nieuwe werkomgeving.  Een verantwoordelijkheid die vaak alleen bij de nieuwe werkgever en de professional in kwestie wordt neergelegd. 

Wij vinden dat hier ook een belangrijke en actieve rol voor ons, als zaakwaarnemers en carrièremakers, is weggelegd. Wij geloven in de kracht van een nauwe samenwerking tussen werkgever, topprofessional en Echt.

Door een deel van de inkomsten van onze bemiddeling te investeren in de professional en dit ook van de werkgever te verwachten, zorgen wij voor een continuïteit van de kwaliteit van de professional en diens competenties.

 

MEER WETEN?
NEEM CONTACT MET ONS OP.

 

WERKGEVERS

Door dagelijks in contact te staan met de top 15% van salesprofessionals in uw branche, weten wij wat er speelt en wat er nodig is om als organisatie te excelleren.

PROFESSIONALS

Echt Carrièremakers stelt zich op als zaakwaarnemer voor salesprofessionals in de zakelijke dienstverlening (personele, facilitaire en logistieke), FMCG, retail en IT services.

CARRIÈREMAKERS

Echt Carrièremakers onderscheidt zich naast recruitment en executive search door zelf actief te investeren in de ontwikkeling van salesprofessionals.